میزبانی وب سایت آذرخش

هاستینگ مناسب برای یک سایت کامل چند کاربردی در کشور آلمان

آذرخش 0.5 گیگابایت

• یک دیتابیس
• یک اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

آذرخش 1 گیگابایت

• یک دیتابیس
• یک اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

آذرخش 3 گیگابایت

• یک دیتابیس
• یک اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

آذرخش 5 گیگابایت

• یک دیتابیس
• یک اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه