هاستینگ چند سایتی آلمان (کیهان)

کیهان 3 گیگابایت

• نامحدود دیتابیس
• ۵ اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 300 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

کیهان 5 گیگابایت

• نامحدود دیتابیس
• ۵ اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 300 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

کیهان 10 گیگابایت

• نامحدود دیتابیس
• ۵ اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 300 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

کیهان 20 گیگابایت

• نامحدود دیتابیس
• ۵ اد آن دامین
• وب سرور LiteSpeed
• سیستم عامل Cloud Linux
• دارای Firewall و Anti-Virus
• تضمین حداقل 2 گیگابایت رم
• تضمین حداقل 300 گیگابایت پهنای باند ماهانه
• ذخیره سازی بر روی سریع ترین SSD
• بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه